in noticed

“Kapag dalubhasa na tayo sa ating wika, maari na tayong mag-aral ng ibang wika. Hindi maaaring pagsabayin ito. Tayo ay mabibigo sa isa, o sa dalawa.”

— Emerita S. Quito, “Ang Kaugnayan ng Wikang Pambansa at Edukasyon”

Write a Comment

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.