in noticed

“Ang wika ay usok lamang ng apoy ng kalinangan.”

— Florentino H. Hornedo, “Kasalukuyang kabihasnan sa Filipino at ang mga gamit nitong pang-edukasyon”

Write a Comment

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.