“Kapag dalubhasa na tayo sa ating wika, maari na tayong mag-aral ng ibang wika. Hindi maaaring pagsabayin ito. Tayo ay mabibigo sa isa, o sa dalawa.”

— Emerita S. Quito, “Ang Kaugnayan ng Wikang Pambansa at Edukasyon”