“Ang wika ay usok lamang ng apoy ng kalinangan.”

— Florentino H. Hornedo, “Kasalukuyang kabihasnan sa Filipino at ang mga gamit nitong pang-edukasyon”